Orkla

Orkla er en av de to mest produktive lakseelvene i Norge ! Orkla avsluttet også laksesesongen 2023 som en av TOP 3 lakseelver i hele Norge. Den befinner seg ca. 50 km sør for Trondheim hvor den munner ut ved Orkanger i Trondheimsfjorden. Elva er lakseførende 88 km opp til Stoin i Rennebu. Elva er regulert, men det er ingen vandringshinder av betydning på den 88 kilometer lange strekningen. Langs elva ligger det 5 vannkraftverk. Disse er forpliktet til å føre en minstevannstand. Laksesesongen i Orkla varer fra 31. mai kl. 24:00 til 31. august kl. 24:00. Orkla tilbyr svært gode forhold for fluefiske etter laks. Her kan laksen bevege seg opp elva ved alle vannstander uten å møte vandringshinder av betydning. Orkla er en av de få lakseelvene i verden, hvor du kan få en drømmelaks på kroken med størrelser på 20kg+.
River Salmon-holding part  Salmon Kg Total Number Average Kg The biggest C & R With the Fly `- 3.00 Kg 3.00 - 7.00 7.00  Kg  + Gaula 210 km 22’659.90 4’408.00 5.10 22.00 Kg 66.00% 56.80% 1’343.00 1’766.00 1’299.00 Orkla 88 km 19’072.90 3’909.00 4.90 18.80 Kg 70.60% 59.50% 1414 1431 1064 Numedalslagen 127 km 17’021.40 3’623.00 4.70 19.50 Kg 1.20% 9.50% 986 2053 584 Alta 62 km 14’500.00 2’207.00 6.57 ? ? ? ? ? ? Namsen 315 km 13’238.20 4’429.00 3.00 20.00 Kg 22.60% 32.60% 3030 865 534 Mandalselva 50 km 9’127.00 2’731.00 3.34 13.10 Kg ? ? 1348 1224 159 Malselvvassdraget 130 km 8’341.00 2’238.00 3.73 16.00 Kg ? ? 1355 544 339 Repparfjord 75 km 7’471.70 2’925.00 2.55 14.5 Kg ? ? 2281 499 145 Stjordalselva 63 km 6’990.50 1’900.00 3.70 15.50 Kg 48.30% 64.80% 1049 564 287 Vefsnavassdraget 169 km 5’163.00 1’377.00 3.70 19.20 Kg ? ? 767 410 200 Top 10 Salmonrivers in Norway 2023  (Unofficial statistics as of 31.10. 2023)

Orkla

Orkla er en av de to mest produktive lakseelvene i Norge ! Orkla avsluttet også laksesesongen 2023 som en av TOP 3 lakseelver i hele Norge. Den befinner seg ca. 50 km sør for Trondheim hvor den munner ut ved Orkanger i Trondheimsfjorden. Elva er lakseførende 88 km opp til Stoin i Rennebu. Elva er regulert, men det er ingen vandringshinder av betydning på den 88 kilometer lange strekningen. Langs elva ligger det 5 vannkraftverk. Disse er forpliktet til å føre en minstevannstand. Laksesesongen i Orkla varer fra 31. mai kl. 24:00 til 31. august kl. 24:00. Orkla tilbyr svært gode forhold for fluefiske etter laks. Her kan laksen bevege seg opp elva ved alle vannstander uten å møte vandringshinder av betydning. Orkla er en av de få lakseelvene i verden, hvor du kan få en drømmelaks på kroken med størrelser på 20kg+.
River Salmon-holding part  Salmon Kg Total Number Average Kg The biggest C & R With the Fly `- 3.00 Kg 3.00 - 7.00 7.00  Kg  + Gaula 210 km 22’659.90 4’408.00 5.10 22.00 Kg 66.00% 56.80% 1’343.00 1’766.00 1’299.00 Orkla 88 km 19’072.90 3’909.00 4.90 18.80 Kg 70.60% 59.50% 1414 1431 1064 Numedalslagen 127 km 17’021.40 3’623.00 4.70 19.50 Kg 1.20% 9.50% 986 2053 584 Alta 62 km 14’500.00 2’207.00 6.57 ? ? ? ? ? ? Namsen 315 km 13’238.20 4’429.00 3.00 20.00 Kg 22.60% 32.60% 3030 865 534 Mandalselva 50 km 9’127.00 2’731.00 3.34 13.10 Kg ? ? 1348 1224 159 Malselvvassdraget 130 km 8’341.00 2’238.00 3.73 16.00 Kg ? ? 1355 544 339 Repparfjord 75 km 7’471.70 2’925.00 2.55 14.5 Kg ? ? 2281 499 145 Stjordalselva 63 km 6’990.50 1’900.00 3.70 15.50 Kg 48.30% 64.80% 1049 564 287 Vefsnavassdraget 169 km 5’163.00 1’377.00 3.70 19.20 Kg ? ? 767 410 200 Top 10 Salmonrivers in Norway 2023  (Unofficial statistics as of 31.10. 2023)