Fluefiske etter laks er en av de store utfordringene en fluefisker kan bryne seg på. Når laksen starter sin gyteferd har den allerede sluttet å ta

opp næring. Reaksjonen den kan vise mot fiskerens flue er derfor ikke grunnet sult, men en huggerefleks i affekt. Man kan sammenligne

dette med en leken katt, som blir trigget av en ulltråd som beveges pirrende eller overraskende foran katten. Til slutt vil katten angripe

ulltråden.

Med dette i bakhodet prøver den erfarene laksefiskeren å overraske laksen til å hugge.

Presenteres fluen på riktig sted og med riktig hastighet gir dette resultater.

Enkelte faktorer er viktig for en perfekt presentasjon av flua og for å få laksen til å hugge:

Disse avgjørende faktorene og mye mer undervises av Hans Spinnler i Orkla Salmon School.

Målet med dette kurset er å gi med deg en kunnskap og øvelse ved elva, slik at du fanger laks selv når forholdene er vanskelige

eller ikke skulle ligge til rette.

Derfor egner kurset seg også for erfarene laksefiskere.

Kurset er eksklusivt for maks 4 deltagere og garanterer en intenslæring.

I Hans Spinnler´s Orkla Salmon School vil du lære bla. følgende:

Å mestre underhåndskastet for enkelt og elegant kunne kaste med tohåndsstang

Å kunne fiske med flue til tross for liten eller ingen plass for bakkast.

Å kunne vinkle et kastet opptil 90 grader tverrstøms

Hvor du bør fiske etter laks i elva (og hvor du kan la være)

Hvordan kontrollere fluas flyt (hastighet og dybde)

Valg av fluemønster for enkelte situasjoner

Valg av ditt personlige snøre (kasteklump og runningline) for en spesifikk situasjon og fiske

Hvordan kroke, kjøre og lande laks samt praktisere fang og slipp

4 dager Orkla Salmon School

Maks 4 elever

7 netter i enkeltrom, inkludert frokost.

6. 5 dager laksefiske

Laksefiske på alle valdene

Skolen holdes under prime time for storlaksens oppgang

Du fiske på Orklas beste strekninger

Du fisker fritt på alle strekningene før og etter skolen, 24 timer i døgnet.

Nybegynnere har muligheten til å leie komplette tohåndsstenger (stang, snøre og snelle) etter

avtale for 550 NOK/uke.

Hans Spinnler ser frem til å dele sin kunnskap og erfaring med deg.

Utnytt kunnskapen han har opparbeidet seg gjennom 30 år, med over 2000 timer fiske.

Skolen er en snarvei til å bli en bedre laksefisker.

Slutt å bruk penger og kostbar tid, her får du kunnskap kjapt og konsentrert!

Skolepakken inneholder:

Fluefiske etter laks er en av de store utfordringene en fluefisker kan

bryne seg på. Når laksen starter sin gyteferd har den allerede sluttet å

ta opp næring. Reaksjonen den kan vise mot fiskerens flue er derfor

ikke grunnet sult, men en huggerefleks i affekt. Man kan sammenligne

dette med en leken katt, som blir trigget av en ulltråd som beveges

pirrende eller overraskende foran katten. Til slutt vil katten angripe

ulltråden.

Med dette i bakhodet prøver den erfarene laksefiskeren å overraske

laksen til å hugge.

Presenteres fluen på riktig sted og med riktig hastighet

gir dette resultater.

Enkelte faktorer er viktig for en perfekt presentasjon av

flua og for å få laksen til å hugge:

Disse avgjørende faktorene og mye mer undervises av Hans

Spinnler i Orkla Salmon School.

Målet med dette kurset er å gi med deg en kunnskap og øvelse ved

elva, slik at du fanger laks selv når forholdene er vanskelige eller ikke

skulle ligge til rette.

Derfor egner kurset seg også for erfarene laksefiskere.

Kurset er eksklusivt for maks 4 deltagere og garanterer en

intenslæring.

4 dager Orkla Salmon School

Maks 4 elever

7 netter i enkeltrom, inkludert frokost.

6. 5 dager laksefiske

Laksefiske på alle valdene

Skolen holdes under prime time for storlaksens oppgang

Du fiske på Orklas beste strekninger

Du fisker fritt på alle strekningene før og etter skolen,

24 timer i døgnet.

Nybegynnere har muligheten til å leie

komplette tohåndsstenger (stang, snøre og snelle)

etteravtale for 550 NOK/uke.

Hans Spinnler ser frem til å dele sin kunnskap og erfaring med deg.

Utnytt kunnskapen han har opparbeidet seg gjennom 30 år, med over

2000 timer fiske.

Skolen er en snarvei til å bli en bedre laksefisker.

Slutt å bruk penger og kostbar tid, her får du kunnskap kjapt og

konsentrert!

I Hans Spinnler´s Orkla Salmon School vil du lære bla. følgende:

Å mestre underhåndskastet for enkelt og elegant kunne kaste med

tohåndsstang

Å kunne fiske med flue til tross for liten eller ingen plass for bakkast.

Å kunne vinkle et kastet opptil 90 grader tverrstøms

Hvor du bør fiske etter laks i elva (og hvor du kan la være)

Hvordan kontrollere fluas flyt (hastighet og dybde)

Valg av fluemønster for enkelte situasjoner

Valg av ditt personlige snøre (kasteklump og runningline) for en

spesifikk situasjon og fiske

Hvordan kroke, kjøre og lande laks samt praktisere fang og slipp

Skolepakken inneholder: