Fluefiske etter laks i Orkla

Kvalitet fram for kvantitet

….er filosofien bak Aunemo Lodge

De fem valdene i Orkla som vi tilbyr er noen av de beste og mest produktive fluefiske strekningene i Orkla.

Aunemo Lodge tilbyr 3.5 km eksklusivt for fluefiske. Valdene kan fiskes fra begge sider med maks to stenger.

En fiskeuke i Orkla hos Aunemo Lodge / Aunemo begynner lørdag kveld kl. 20:00 og slutter påfølgende lørdag morgen kl. 8:00.

Du kan fiske 24 timer i døgnet hvis du ønsker.

Valdene er fordelt på de første 35 km langs med Orkla og gir deg dermed mulighet til å fiske på det valdet som tilsier størst fangstsjanse

ved gitt vannstand. Vi har base i Fannrem på gården Aunemo hvor også de fleste fiskerne bor.

På fire vald som utgjør 3 km fisker du på begge sider eksklusivt.

Det siste valdet er på 500 m og fiskes fra høyre side (sett oppstrøms).

Alle fem vald fiskes med et 12 timer rotasjonsskjema.

Kun to stenger per vald er tillatt.

En 12 timers rotasjonsskjema har den fordelen at du selv bestemmer hvor lenge du vil la valdet hvile og når du vil starte fiske. Blir et vald ikke

fisket over lengre tid stiger sjansen for bitt med mer enn 50%

12 timer per vald gir deg også tilstrekkelig tid til å planlegge fiske, legge inn pauser og søvn. En utvilt laksefisker kaster og fisker mer konsentrert

og oppnår mer sannsynlig god fangst.

Enhver laksefisker hos Aunemo Lodge vil kunne finne utsøkte strekninger hvor drømme fisken kan fanges.

Aunemo Lodge lover deg førsteklasses laksefiske i Orkla!

Fluefiske etter laks i Orkla

Kvalitet fram for kvantitet

….er filosofien bak Aunemo Lodge.

De fem valdene i Orkla som vi tilbyr er noen av de beste og mest produktive

fluefiske strekningene i Orkla.

Aunemo Lodge tilbyr 3.5 km eksklusivt for fluefiske. Valdene kan fiskes fra

begge sider med maks to stenger.

En fiskeuke i Orkla hos Aunemo Lodge begynner lørdag kveld kl. 20:00 og

slutter påfølgende lørdag morgen kl. 8:00.

Du kan fiske 24 timer i døgnet hvis du ønsker.

Valdene er fordelt på de første 35 km langs med Orkla og gir deg dermed

mulighet til å fiske på det valdet som tilsier størst fangstsjanse

ved gitt vannstand. Vi har base i Fannrem på gården Aunemo hvor også de

fleste fiskerne bor.

På fire vald som utgjør 3 km fisker du på begge sider eksklusivt. Det siste valdet er på 500 m og fiskes fra høyre side (sett oppstrøms). Alle fem vald fiskes me d et 12 timer rotasjonsskjema. Kun to stenger per vald er tillatt.

En 12 timers rotasjonsskjema har den fordelen at du selv bestemmer

hvor lenge du vil la valdet hvile og når du vil starte fiske. Blir et vald ikke

fisket over lengre tid stiger sjansen for bitt med mer enn 50%

12 timer per vald gir deg også tilstrekkelig tid til å planlegge fiske, legge

inn pauser og søvn. En utvilt laksefisker kaster og fisker mer konsentrert

og oppnår mer sannsynlig god fangst.

Enhver laksefisker hos Aunemo Lodge vil kunne finne utsøkte strekninger

hvor drømme fisken kan fanges. I 2020 ble det fanget 203 laks med en

gjennomsnittsvekt på 4.22kg på våre vald, og det ble tatt 14 stykker på

mellom 10 og 17kg. Den største var 118 cm lang og veide ca. 17kg (Denne

ble gjennut

Aunemo Lodge lover deg førsteklasses laksefiske i Orkla!

Statistikker for 2020