Aunemo Lodge, Orkla Fannrem.

Kvalitet fram for kvantit

….er filosofien bak Aunemo Lodge

De seks valdene i Orkla som vi tilbyr er noen av de beste og mest produktive fluefiske strekningene i Orkla.

Aunemo Lodge tilbyr 4.5 km eksklusivt for fluefiske. De fleste Valdene kan fiskes fra begge sider med maks 2 stenger.

En fiskeuke i Orkla hos Aunemo Lodge / Aunemo begynner lørdag kveld kl. 20:00 og slutter påfølgende lørdag morgen kl. 8:00.

Du kan fiske 24 timer i døgnet hvis du ønsker.

Valdene er fordelt på de første 35 km langs med Orkla og gir deg dermed mulighet til å fiske på det valdet som tilsier størst fangstsjanse

ved gitt vannstand. Vi har base i Fannrem på gården Aunemo hvor også de fleste fiskerne bor.

På fire vald som utgjør 3 km fisker du på begge sider eksklusivt.

To valdet fiskes fra høyre side.

Fem av de seks vald fiskes med et 12 timer rotasjonsskjema.

Kun 2 stenger som fisker ett vald/rotasjon! (Så vi har maks 10 stenger per uke.)

Vi tilbyr nå en vald, som vår "Homepool".

Våre gjester kan fiske denne strekningen når som helst.

En 12 timers rotasjonsskjema har den fordelen at du selv bestemmer hvor lenge du vil la valdet hvile og når du vil starte fiske.

Blir et vald ikke fisket over lengre tid stiger sjansen for bitt med mer enn 50%

12 timer per vald gir deg også tilstrekkelig tid til å planlegge fiske, legge inn pauser og søvn.

En utvilt laksefisker kaster og fisker mer konsentrert og oppnår mer sannsynlig god fangst.

Enhver laksefisker hos Aunemo Lodge vil kunne finne utsøkte strekninger hvor drømme fisken kan fanges.

Aunemo Lodge lover deg førsteklasses laksefiske i Orkla!

Statistikker for 2023

Aunemo Lodge, Orkla Fannrem

Kvalitet fram for kvantitet

….er filosofien bak Aunemo Lodge.

De seks valdene i Orkla som vi tilbyr er noen av de beste og mest produktive

fluefiske strekningene i Orkla.

Aunemo Lodge tilbyr 4.5 km eksklusivt for fluefiske. Valdene kan fiskes fra

begge sider med maks to stenger.

En fiskeuke i Orkla hos Aunemo Lodge begynner lørdag kveld kl. 20:00 og

slutter påfølgende lørdag morgen kl. 8:00.

Du kan fiske 24 timer i døgnet hvis du ønsker.

Valdene er fordelt på de første 35 km langs med Orkla og gir deg dermed

mulighet til å fiske på det valdet som tilsier størst fangstsjanse

ved gitt vannstand. Vi har base i Fannrem på gården Aunemo hvor også de

fleste fiskerne bor.

På fire vald som utgjør 3 km fisker du på begge sider eksklusivt.

To valdet fiskes fra høyre side.

Fem av de seks vald fiskes med et 12 timer rotasjonsskjema.

Kun 2 stenger som fisker ett vald/rotasjon!

(Så vi har maks 10 stenger per uke.)

Vi tilbyr nå en vald som vår "Homepool".

Våre gjester kan fiske denne strekningen når som helst.

En 12 timers rotasjonsskjema har den fordelen at du selv bestemmer hvor

lenge du vil la valdet hvile og når du vil starte fiske. Blir et vald ikke fisket

over lengre tid stiger sjansen for bitt med mer enn 50%

12 timer per vald gir deg også tilstrekkelig tid til å planlegge fiske, legge

inn pauser og søvn. En utvilt laksefisker kaster og fisker mer konsentrert

og oppnår mer sannsynlig god fangst.

Enhver laksefisker hos Aunemo Lodge vil kunne finne utsøkte

strekninger hvor drømme fisken kan fanges.

Aunemo Lodge lover deg førsteklasses laksefiske i Orkla!

Statistikker for 2023